Radiosamband

Ingenting kan erstatte et sambandsnett. Til daglig er det mye mer effektivt enn mobiltelefoner. Trykk og snakk til alle eller til kun en. Den dagen strømmen forsvinner eller uværet tar ned data- og telefonlinjer vil det i kritiske timer kun være radiosamband som duger. Om dere er et jaktlag, en kommuneadministrasjon, et alpinsted eller driver et transportfirma er dere alle eksempler på brukere som drar stor nytte av radionett. Idrettslag, vaktselskaper osv er andre eksempler på brukere. Det er en alvorlig, og dessverre alfor vanlig, misforståelse at nødnettet eller mobiltelefon erstatter kommunale radiosamband. Mange kommuner og bedrifter har derfor faset ut sine radiosamband. Husk en sak… Den dagen dataforbindelsen er nede vil også nødnettet være alvorlig degradert eller helt ute av drift. Eksemplene på dette er mange de siste årene.

Et radiosamband kan løses på mange måter. Det kan bestå at noen få radioer som snakker sammen på et lite område eller det kan bestå av flere radioer som dekker store geografiske områder ved hjelp av repeatere. Moderne digitalteknologi. Hos Elektron får du hjelp til den løsningen du trenger, vi har lang erfaring og lager gjerne en løsning som dekker akkurat ditt behov.

Ett eksempel på enkel bruk er idrettslaget som arrangerer et stevne. Da vil det være nødvendig at startteam, tidtagere, dommere og sekretariat kan kommunisere sammen effektivt. Dette kan normalt løses med noen få enkle radioer på samme kanal. Det er viktig å skille mellom leketøy og utstyr for brukere som har behov for at det fungerer hver gang. Egne frekvenser sikrerer at ikke uvedkommende lytter eller forstyrrer.

Radiosignaler i denne sammenhengen går i rette linjer og kan for eksempel ikke gå gjennom fjell eller andre store hindringer. Dersom det er et stort geografisk område som skal dekkes så benyttes gjerne en eller flere repeatere. Disse plasseres på nøyaktig utvalgte lokasjoner der sikten til området en ønsker dekket er god. En godt plassert repeater på for eksempel dekke store deler av Romerike. Ett repeatersystem kan enten kjøpes eller en kan leie seg inn på allerede eksisterende løsninger.

Ett godt eksempel der en repeater kommer til god nytte vil være i et alpinanlegg der en har en bakke ned på hver side av ett fjell. Radioer på hver sin side av fjellet vil ikke kunne sende direkte til hverandre. Dette løses svært enkelt ved å plassere en repeater på toppen av skiheisen. Brukerene merker ingen forskjell om de snakker direkte eller via repeateren.

Alt digitaliseres, også radiosamband. Med digitale radioer åpnes en rekke nye muligheter. En kan for eksempel velge å opprette en samtale kun mellom 2 enheter, til en gruppe eller en kan snakke til alle radioer samtidig. På denne måten unngår en å forstyrre de som ikke trenger informasjonen unødig.