Varmestyring

Strøm er i ferd med å bli den største kostnaden for mange bedrifter. Til forskjell fra for eksempel lønnskostnader er det på strøm, for veldig mange, mulig å treffe enkle tiltak som sparer mye penger. Det snakkes mye om at det må produseres mer grønn energi. Like viktig er det imidlertid å ikke sløse med den strømmen vi produserer!

Både overnattingsbedrifter og bedrifter med kontorbygg har truffet tiltak for å spare strøm. De gamle 1-2-3 styrte ovnene er erstattet med termostatstyrte ovner kanskje med nattsenk. Et typisk norsk innlandshotell har ca 30% belegg på årsbasis. Det betyr likevel at 7 av 10 rom varmes opp hver eneste morgen helt uten grunn.

Ett hotell brukte 250.000 kroner på å skifte ut ca 100 gamle ovner. På de nye ovnene ble det installert styringssystem som ble integrert med rombookingsystem. Resultatet ble at strømforbruket sank fra ca 650.000kw/t til noe over 400.000kw/t. Den gang kostet strømmen ca 1 kr inkludert fastavgifter og investeringene var nedbetalt på et drøyt år. Nå koster strømmen det mangedobbelte og regnestykket vil se enda gunstigere ut.

Har du en bedrift med cellekontorer og møterom kan det også være mye å spare. Mange dager eller perioder av dager står kontorer og møterom ledige. Det kan enten være fordi den ansatte er ute på kundebesøk eller kanskje det rett og slett er 1.juledag? Vi kan integrere oppvarmingen av dine lokaler med kalendersystemet som gjerne er basert på Exchange eller Office 365. På den måten slippes temperatuen ned mot sparetemp når den ansatte ikke sitter på kontoret eller når møterommet er ledig. Sparepotensialet er enormt!

Vårt varmestyringssystem kan også benyttes uten integrasjon mot booking eller kalendersystem. Uansett integrasjon eller ikke får du et dashbord som gir full oversikt over status på lokalene. I dashbordet kan du legge inn planer for lang tid fremover. Du kan styre hele huset under ett, en og en etasje, en gruppe ovner eller kanskje bare en enkelt ovn. Systemet er i sin helhet nettbasert og krever ingen ekstra installasjoner lokalt. Styres fra PC, nettbrett eller smarttelefon.

Normalt er det din egen elektriker som forestår installasjonene og leverer ovner med tilbehør. Vår oppgave blir normalt å gi råd og tips underveis samt tilrettelegge for styringen. Har du ingen fast elektriker så har vi samarbeidspartnere som kan bistå hos deg.

Ta kontakt med oss for en lønnsom prat om strømstyring.